Aktualności

Informacja dla Mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie - Rozwój OZE - projekty parasolowe

20170915_1

Szanowni Państwo,

z radością informuję, że złożony w partnerstwie z Gminą Niebylec,  projekt pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”,  uzyskał dofinansowanie.

14 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął stosowną uchwałę dzięki, której uzyskamy dotacje
w ramach Osi Priorytetowej III Czysta energia, Działanie 3.1. Rozwój OZE, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), na montaż instalacji OZE (kolektory słoneczne, instalacja fotowoltaiczna) w obiektach mieszkalnych na terenie Gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie.

Projekt wyznacza za główny cel strategiczny   „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie poprzez montaż na 791 obiektach mieszkalnych 964 szt. nowoczesnych instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej 4,52 MW”.

Postawiony cel strategiczny będzie realizowany za pomocą wyznaczonych celów szczegółowych:
− zwiększenie od 2018 r. wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż w Gminach Niebylec i Wielopole Skrzyńskie 964 szt. instalacji OZE;
− zmniejszenie w od 2019 r. w Gminach Niebylec i Wielopole Skrzyńskie emisji CO2 do atmosfery w wysokości 1 868,37 t CO2/rok − obniżenie w Gminach Niebylec i Wielopole Skrzyńskie od 2019 r. kosztów zużycia energii cieplnej w wyniku produkcji energii z OZE w wysokości 2 811 033,50 kWh/rok,
− obniżenie w Gminach Niebylec i Wielopole Skrzyńskie od 2019 r. kosztów zużycia energii elektrycznej w wyniku produkcji energii z OZE w wysokości 1 203 957,00 kWh/rok.

Wskaźniki kluczowe dla gminy Wielopole Skrzyńskie:
1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. MWt 0,53
2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. MWe 0,70
3. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE. Szt. 128,00
4. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Szt. 217,00

Z chwilą uzyskania przez gminę informacji o aktualnym harmonogramie wdrażania projektu mieszkańcy zostaną powiadomieni o dalszym toku podejmowanych działań niezbędnych w celu uzyskania dotacji. Z każdym zakwalifikowanym uczestnikiem projektu gmina podpisze umowę użyczenia. Mieszkańcy będą zobowiązani do wpłacenia wymaganego udziału finansowego w określonym terminie na wyodrębnione konto projektu zgodnie z warunkami umowy.

Warto dodać, że dzięki realizacji projektu bezpośrednimi beneficjentami dotacji Unii Europejskiej będą gospodarstwa domowe
z terenu naszej gminy.


Marek Tęczar

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie

Rusza powiatowy plebiscyt na najlepszych sportowców z terenu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

logo_plebiscyt


Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, kibiców sportowych, sympatyków sportu i sportowców, do wspólnej zabawy w organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach Plebiscycie Sportowym.

12 grudnia br. o godz. 15:00 uruchomiony został system głosowania sms. Będzie można oddawać głosy na wybranych kandydatów w sześciu kategoriach:

1. Sportowiec Rok,

2. Zespół Rok,

3. Talent Rok,

4. Trener Rok,

5. Działacz Sportowy Rok,

6. Mecenas Sportu,

wyłonionych przez Kapitułę Konkursową.

Zachęcamy Państwa do oddawania głosów na wybranych kandydatów pod numerem telefonu 664 079 001. W treści sms-a należy wpisać literę, np. Z wraz z dwucyfrowym numerem przypisanym do poszczególnych nominowanych, np. 04.

Opłata za sms, wg. stawek Operatora. Plebiscyt rozpoczyna się 12 grudnia br. o godz. 15:00, głosy będą mogli Państwo oddawać do 10 stycznia 2018 roku do godz. 15:00.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu w Plebiscycie Sportowym odbędzie się podczas IV Powiatowej Gali Sportu w dniu 26 stycznia 2017 roku w Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach.

LISTA Z NUMERAMI SMS

6 stycznia 2018 na "Orszak Trzech Króli" do Wielopola Skrzyńskiego przybędzie WIELBŁĄD!
orszak_plakat_2018

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie na konferencję podsumowującą na temat głównych efektów LSR
plakat_wielopole_skrzynskie_AuPq4Km

"Głosuj na wielbłąda!" wyniki II etapu konkursu
wielb____d_2017___e2

„Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”

Szanowni Państwo, z radością informuję, że Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na realizację projektu pn.: „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” w wysokości 1 079 894,40 zł. Ogólna wartość projektu wynosi 1 199 894,40 zł, 120 000,00 zł to środki własne (wkład budżetu gminy m.in. poprzez udostępnienie sal i tzw. wkład prywatny).

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem:

List_rankingowa_przedszkola_2017

Żywność z Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
OG__OSZENIE___ywno_____XI_2017

Jak oddać poprawny głos w II etapie konkursu "Głosuj na wielbłąda!"

Aby oddać poprawny głos w drugim etapie konkursu wchodzimy pod podany poniżej link i postępujemy zgodnie z instrukcją na załączonym obrazku.

https://facebook.com/Orszak.Trzech.Kroli/posts/10155309438805805

jak_glosowac_instrukcja_2017

Następne